Om oss

Om oss

Svenska Saxbolaget AB är ett familjeföretag som sedan 1944 har tillverkat medicinska och kirurgiska instrument samt detaljer för bl.a. livsmedelsindustrin.

 

Vi är i första hand inriktade på enstycks- och kortserietillverkning med höga krav på snäva toleranser, spårbarhet och ytkrav. Tillverkningen sker från råvara till färdig produkt i rostfritt, syrafast och titan. Gärna där tillverkningen kräver en kombination av olika tillverkningsmetoder.

 

Vår affärsidé är att erbjuda dig som kund en snabb problemlösning och en komplett tillverkning med en klar ansvarsfördelning.

 

Med vår långa erfarenhet kan vi bidra med bearbetnings och materialkunskap redan under konstruktionsfasen, och hela vägen genom tillverkningen. Vi har genom åren skapat ett stort kontaktnät med duktiga underleverantörer.

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008. Vårt kvalitetsarbete revideras av LRQA två gånger per år. Processtyrning och kontroll enligt PPAP. Spårbarhet på material och processer med säkerhetskopierade dokument.

 

Personalutveckling sker bl.a. genom systematisk jobbrotation som skapar erfarenhet, bredare kompetens och flexibilitet. Detta är viktiga förutsättningar för utveckling och förfining av våra tillverkningsprocesser.

 

Ett stort personligt engagemang är viktigt för oss!